Creatief partner UCK

Creatief partner UCK

Extra aanbod creatief vermogen

OBS De Koekoek bouwt aan een creatief partnerschap met UCK en Spelenderwijs Utrecht. Het betreft hier een samenwerking waarin wij de ambitie uitspreken ons creatieve vermogen van de leerlingen en personeel te vergroten en onze doelen (proces en product) samen te realiseren. We zoeken naar samenwerkingsvormen die de ontwikkeling van onze kinderen versterken en waarbij wij van en met elkaar “leren”.

Binnen ons partnerschap maken we gebruik van de culturele, creatieve en interpersoonlijke competenties van de leerlingen van OBS De Koekoek en de peuters van Spelenderwijs Utrecht. We gaan op zoek naar het creatieve vermogen van de disciplines dans en muziek bij de leerlingen van de bovenbouw. Vanuit democratisch burgerschap (Vreedzame school) treden onze leerlingen in relatie tot en verbinden we ons met de peuters van Spelenderwijs Utrecht (gehuisvest in ons gebouw). We integreren de peutergroepen van Spelenderwijs en onze groepen 1-2 binnen onze leerlijnen muziek en dans. Twee keer per jaar worden 10 leerlingen “geschoold” om deze workshops te geven.