Leerkracht gezocht

Leerkracht gezocht

OBS De Koekoek is op zoek naar een enthousiaste en gedreven leerkracht voor groep 1-2 met hart voor talentontwikkeling

Het betreft een baan voor 4 dagen (ma. t/m do.) met een wtf van 0,7875 , die ingaat op 01-01-2018.

OBS De Koekoek is gelegen in de Vogelenbuurt in het centrum van onze stad. De school is een buurtschool en telt 340 leerlingen verdeeld over 13 groepen.

Zelfverantwoordelijk leren, OOG (Ontdekken, Ontwikkelen en Gebruiken) van je talent (in  samenwerking met anderen) zijn onze pijlers, vanuit een goed pedagogisch klimaat en een veilige uitdagende leeromgeving. Binnen deze leeromgeving staat de leerling centraal en streven wij ernaar, dat leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige, autonome, optimistische en intrinsiek gemotiveerde personen. Wij willen dat ze presteren op een niveau, dat in overeenstemming is met hun capaciteiten en zich laten uitdagen, leren van hun fouten, accepteren wie ze zijn en respect hebben voor elkaar.

Wij zijn op zoek naar een collega die:
● uitgaat van, en mede bijdraagt aan de ontwikkeling van de kwaliteiten en talenten van onze leerlingen
● aansluit bij de ontwikkeling van het kind aan de hand van thematisch- en handelingsgericht werken, waarbij de nadruk ligt op spelend leren en gebruik wordt gemaakt van KIJK
● aansluit bij de verworvenheden en ontwikkelingen in de school, waaronder de doorontwikkeling van ons Kind Centrum
● werkt conform de uitgangspunten van De Vreedzame School
● inzicht heeft in de doorgaande lijn in groep 3
● een open, prettig en collegiaal karakter heeft en open staat voor teamleren
● over realiteitszin, flexibiliteit, daadkracht en relativeringsvermogen beschikt
● communicatief vaardig is
● bovenal zijn/haar eigen ontwikkeling ter hand neemt

We zijn op De Koekoek op zoek naar leerkrachten, die zich willen specialiseren (of al gespecialiseerd zijn) op het gebied van rekenen en gedrag. Dit is een pré.

Ben je enthousiast na het lezen van deze vacature, mail dan je motivatiebrief én CV
voor zaterdag 11  november naar: directie@obsdekoekoek.nl  t.a.v. de hr.  J. Jansen.

Voor meer informatie kun je bellen met John Jansen (tel. 030-2719672 of 06-40001251).
Meer informatie over onze school is te vinden op www.obsdekoekoek.nl

De 1ste kennismakingsronde vindt plaats op woensdag 15 november 2017.