Week van de mediawijsheid

Week van de mediawijsheid

De komende week staat in het teken van digitale vaardigheden en mediawijsheid. Tijdens de inloop voeren we kringgesprekken en willen we kinderen bewust maken van de digitale middelen die zij gebruiken en wie zij online zijn. In de onderbouw zal de focus liggen op de verschillende digitale middelen en de spelletjes die daarop gespeeld worden, maar ook de omgang met de materialen. In de midden- bovenbouw zullen deze onderwerpen ook ter sprake komen, maar willen we ook gaan praten over het gebruik van internet, wat je doet en wie je bent op het internet en de manier van communiceren met elkaar via app en dergelijke.

De groepen 7, 7-8 en 8 spelen deze week ook mediamasters; een game wat vol staat met bovenstaande onderwerpen.

Op de volgende website is meer informatie te vinden, ook voor thuis.

https://www.weekvandemediawijsheid.nl/

We hopen op een fijne week!