Sint 2018

Sint 2018

Het was goed toeven op het Koekoeksplein. Vanaf 8 uur klonken de Sintliedjes over ons plein en waren we gespannen of de Sint zou arriveren. En ja hoor: met leerling Tom Boering uit groep 7 als chauffeur reed de Sint in een soort leesmobiel een ronde om het plein. Een indrukwekkende entree. Om hem heen de kinderen van groep 8 die hem begeleidden. De kinderen van groep 8 hadden vorige week het een en ander meegemaakt met de leesPiet. De leesPiet heeft nl diverse nachten op De Koekoek doorgebracht. Hij las alles : letters, woorden, zinnen, gedichten, verhalen, hij leest zelfs de DMT woordenlijsten en de AVI verhaaltjes! Hij viel op De Koekoek met zijn neus in de boter: zoveel boeken had hij nog nooit gezien: van leuke gedichtjes en moppenboeken tot informatieve boeken over de natuur of de ruimte en nog veel meer! Op De Koekoek vind je ze allemaal.

Hij was ook op zoek naar zijn lievelingsboek: Snuf de hond! Een echte speurhond die belangrijke daden in de oorlog had verricht. Dat boek was lange tijd weg maar werd maandag 4 december door groep 8 gevonden in de bibliotheek. Dit boek is nu mee naar Madrid en komt volgend jaar stukgelezen terug. Daarna boden de leerlingen van de kindredactie: Kiki, Meia, Sanne, Sophie en Juno de Sint onze Koekoekskrant aan en konden Floor (groep 3-4) en Lily-Rose (groep 6) gefeliciteerd worden. Zij hadden de kleurwedstrijden gewonnen.

We sloten af met Sinterklaaslied 2017 geschreven door meester Bert.