Kleuter crealab

Kleuter crealab

De crealabs voor de groepen 1-2 zijn begonnen.

Dank aan Sanna, karin en de ouders. De kinderen hebben genoten.