Mediatoren!

Mediatoren!

Sinds het afgelopen schooljaar zijn er op De Koekoek mediatoren die alle leerlingen helpen bij het oplossen van conflicten of misverstanden.

Ieder schooljaar worden de groepen 7 opgeleid door juf Annette en krijgen de kinderen de kans om te solliciteren naar de functie binnen De Koekoek.

In het volgende filmpje krijg je een nog beter beeld wat de mediator doet en waarom mediator zijn belangrijk is voor een fijn klimaat op De Koekoek.