Sint 2019: De nieuwe Post-Piet zorgt voor verwarring

Sint 2019: De nieuwe Post-Piet zorgt voor verwarring

De sfeer zat er al goed in, om kwart over acht. Met muziek en een goed gevuld plein (omwonenden op de balkons) waren we vol spanning in afwachting of de Sint De Koekoek zou bezoeken. En dat gebeurde gelukkig. Sinterklaas kwam aangereden in een rode bus van Post.nl met aan zijn zijde twee nieuwe Pieten.

De afgelopen drie weken was er veel verwarring rondom Post-Piet. Hij kreeg de brieven voor de groepen en de kinderen maar niet op het goede adres bezorgd. Gelukkig waren daar echter onze kinderen die hem hielpen en goede aanwijzingen gaven. Sam, Ivor en Bas van groep 3-4 legden de Sint uit dat zij dat zelfs in het Spaans hadden gedaan maar het bleef behelpen. Tenslotte regelde Sint zelf maar de postbus en omdat meester Fabio was vorig jaar zo’n goede hulppiet was, mocht hij dit jaar helpen als chauffeur en begeleider.

Tijdens zijn toespraak, vertelde Sint nog over de creaochtend van woensdag 4 december. Hij vond het fijn dat de kinderen elkaar zo goed hielpen en hij veel blije gezichten zag. Uiteraard prees hij ook de samenwerking tussen de leerkrachten en de ouders bij onze activiteiten.

Als sluitstuk zongen we uiteraard het lied, geschreven en gecomponeerd door Bert de Vries. Een prachtig begin van de dag, eindigde minstens zo mooi!