Grondwet

“Op De Koekoek horen we bij elkaar. Ik zorg voor de ander, mijzelf en de omgeving“.

Onze grondwet bestaat uit een set basisregels die in de groepen uitgewerkt worden in concrete verwachtingen ten aanzien van ons gedrag. We kiezen voor de term “grondwet” om aan onze beginwaarden (respect, verantwoordelijkheid en samenwerken) kracht mee te geven.
Van: “Zo doen we dat bij ons op school.”

Die regels komen voort uit onze pedagogische doelstellingen (de belangrijkste waarden) van de school. De Vreedzame School biedt hiervoor een expliciet pedagogisch kader. Zoals eerder vermeld, is het streven met het programma van De Vreedzame School dat leerlingen:

Op een democratische manier gezamenlijk besluiten kunnen nemen;

Conflicten constructief kunnen oplossen;

Zich zorgzaam en verantwoordelijk opstellen ten aanzien van de gemeenschap;

Openstaan voor verschillen tussen mensen.

Deze doelen zijn terug te vinden in de thema’s van de onderstaand lesblokken:

We horen bij elkaar

We lossen conflicten zelf op

We hebben oor voor elkaar

We hebben hart voor elkaar

We dragen allemaal een steentje bij

We zijn allemaal anders.

Onze afspraken gelden voor alle Koekoekskinderen tijdens de school- en opvangtijden.

Om de grondwet van OBS De Koekoek te zien klik je hier.