Het gebouw

OBS De Koekoek ligt in de Utrechtse Vogelenbuurt in de subwijk Votulast. Deze wijk wordt in het zuiden begrensd door de Weerdsingel-Oostzijde, in het westen door de Hopakker en de Merelstraat, in het noorden door de Draaiweg met in het verlengde daarvan de Johannes de Bekastraat, de Van ‘s Gravesandestraat en de Menno van Coehoornstraat, en in het oosten door de Van der Heijdenstraat en de Grietstraat.

Geschiedenis

Het gebied van Vogelenbuurt, Tuinwijk en Tuindorp besloeg in de Middeleeuwen de polders Zeshoeven en Twaalfhoeven.

Gevelbord Karel de Grote School voor openbaar lager onderwijs 1988

Gevelbord Karel de Grote School voor openbaar lager onderwijs 1988

De loop van de oude Vecht door dit gebied is tot op heden af te lezen aan de Koekoeksvaart en de waterlopen in het Griftpark. In de omgeving stonden molens, watergebonden bedrijfjes en boerderijen zoals de zeventiende-eeuwse hoeve De Koekoek waaraan het koekoeksplein en later ook onze school haar naam ontleent.

Al in 1903 is er aan het huidige adres een school gevestigd maar toen heette deze nog de Karel de Grote School.

De Vogelenbuurt heeft twee bekende Nederlanders voortgebracht. Acteur Rijk de Gooijer groeide op in de Adelaarstraat, waar zijn vader een bakkerszaak dreef. Herman van Veen is geboren in de Kievitdwarsstraat.