Nieuw MR-lid: Robert Wisse

De MR verwelkomt Robert Wisse als nieuw lid in de oudergeleding. Robert had zich eerder al kandidaat gesteld en neemt nu de plek van Mark de Niet in.

Robert heeft 3 dochters op De Koekoek (gehad); Julia zit nu op het CGU, Roosmarijn in groep 5 en Liselotte in groep 1/2D. In het verleden was hij 4 jaar penningmeester van de MR van Daltonschool Rijnsweerd.

De oudergeleding in de MR is er om namens de ouders invloed uit te oefenen op de gang van zaken op school,
goed dus om hen aan te spreken bij vragen.Voor meer informatie over wat de MR doet en onze vergaderdata: