Praktische zaken

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is eigenlijk niets anders dan ouders die meeleven met het wel en wee van hun kind. In het onderwijs wordt deze uitdrukking vaak gebruikt om uit te drukken dat ouders een (onmisbare) schakel zijn in de relatie tussen school en leerling. Ouders en school hebben elkaar gedurende de hele schoolcarrière nodig: als partners in de opvoeding, als klankbord, in de medezeggenschap op school, als vrijwilliger of ‘gewoon’ als gesprekspartner.

Voor een goed verloop van de schoolcarrière van een leerling, is het belangrijk dat ze elkaar regelmatig van informatie voorzien: over leefregels, talentontwikkeling, vorderingen of eventuele stagnatie, over de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling, zijn of haar thuissituatie, etc.

Dat vinden we op De Koekoek ook en daarom hebben we ook bijzonder aandacht voor de interactie met de ouders.