Kind en Motoriek

OBS De Koekoek werkt samen met Kind & Motoriek. Het gaat hierbij vooral om kinderen waarvan deze motorische ontwikkeling niet conform de leeftijd verloopt. Kinderoefentherapeuten bieden hulp aan deze kinderen en stimuleren, op zodanige wijze, dat de kinderen succeservaringen beleven en actief mee doen aan de huidige sport- en beweegcultuur alsmede het ontwikkelen van een goed handschrift.

Wat is kinderoefentherapie?

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind.

De kinderoefentherapeut sluit tijdens de behandeling aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen, alsmede een goede schrijfontwikkeling, staan tijdens een kinderoefentherapeutische behandeling op de voorgrond!

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. We overleggen met ouders en maken kenbaar dat ouders zelf contact met Kind & Motoriek opnemen. De ouders bellen naar het algemene nummer van de praktijk. Ze worden doorverwezen naar de therapeut die het dichtste bij hun in de buurt werkt.
  2. De school vraagt toestemming aan de ouders waarbij we de screening op school uitvoeren en daarna na schooltijd gaan behandelen op De Koekoek of op omliggende scholen waar Kind & Motoriek wij al aan verbonden zijn.

Vanuit Kind & Motoriek is Jos Laheij aan OBS De Koekoek verbonden, zij is te bereiken via jos@kindenmotoriek.nl of 06-57450715.