Buurtteam

In Utrecht zijn 18 buurtteams actief. Het buurtteam is het aanspreekpunt voor bewoners die vastlopen met vragen rondom opvoeden en opgroeien, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en overlast. Bij ons op school is ook een Buurtteammedewerker actief.

Marlies Rekers, gezinswerker van het Buurtteam Noordoost is (om de week) op woensdag aanwezig op Kindcentrum De Koekoek. Zij is pedagoog/onderwijskundige en heeft ondermeer 12 jaar gewerkt als pedagoog in Leidsche Rijn en workshops aan ouders verzorgd over opvoeding.

Marlies is er voor de kinderen maar ook voor de ouders. Onze kinderen mogen altijd vrijblijvend een eerste gesprek met haar voeren. Als een kind vaker wenst te komen, neemt zij (of de school) contact met u als ouders/verzorgers op. En heeft u als ouder/verzorger vragen rondom opvoeden en opgroeien, neem gerust (vrijblijvend) contact op met Marlies.

Marlies Rekers, Buurtteam Noordoost

Werkdagen:  ma, di, wo, do (mo)

m.rekers@buurtteamsutrecht.nl

M 06 16124238

Samuel van Houtenlaan 1 3515 EA UTRECHT

T (030) 740 05 08

E noordoost@buurtteamsutrecht.nl www.buurtteamsutrecht.nl