Voor het eerst naar school

Informatie over de start van uw kind op onze school

Start van de dag en de middag

Ochtend: u brengt uw kind om 8.15 uur bij de voordeur (1–2a en 1–2c) of de achterdeur (1–2d en 1–2b). U neemt daar afscheid van uw kind en het gaat zelf naar binnen, doet zijn tas en jas in het kluisje en wast de handen. We starten dan onze inloop waarbij de kinderen gericht aan het werk gaan. Op weg naar school kunt u al met uw kind bespreken wat het wil gaan doen in de klas.

Nu de coronamaatregelen weer afbouwen, mag er bij de kleuterklassen één dag in de week een van de ouders mee naar binnen. In de gang en in de klas dragen volwassenen tijdens de inloop een mondkapje.

Het is fijn als u dan uw kind wilt helpen met het opstarten van een activiteit tijdens de inloop. Uiterlijk om 8.30 uur neemt u afscheid en begint de schooldag. Als uw kind te laat is, verzoeken we u buiten of op de gang afscheid te nemen van uw kind.

Heeft u kinderen in meerdere groepen 1–2, maak dan met de leerkracht afspraken over waar het kind wordt opgehaald.

De meeste kinderen lunchen op school en maken gebruik van de TSO. U kind uw kind daarvoor aanmelden via Ludens: Opvang | Openbare Basisschool De Koekoek (obsdekoekoek.nl)

Luncht uw kind thuis? Dan wordt uw kind om 12.00 uur naar de voordeur gebracht. Uw kind wordt dan naar buiten gebracht om 12.00 uur. U brengt uw kind om 12.55 uur weer terug naar school, neemt afscheid bij de deur en uw kind gaat zelfstandig naar binnen en sluit aan bij de groep.

Maandag, dinsdag en donderdag gaan de leerlingen van 8.15 uur tot 12.00 uur en van 12.55 uur tot 14:55 uur naar school. Op woensdag gaan de kinderen van 08.15 uur tot 12.25 uur naar school. Vrijdag is voor de kleuters een vrije dag.

Aan het eind van de ochtend en de middag kunt u uw kind bij de voordeur (1–2a en 1–2c) of op het achterplein (1–2b) en voor het raam van de klas (groep 1-2d) ophalen.

Bereikbaarheid leerkrachten / melden van ziekte en/of afwezigheid

Bij ziekte van een leerling of bij te laat komen, wordt u verzocht de school voor 8:00 uur op de hoogte te stellen via de Parro-app.

Wilt u de leerkracht even spreken, maak dan een afspraak met hem/haar. Via de Parro–app kunt u een kleine mededeling opschrijven, bijvoorbeeld als uw kind door iemand anders wordt opgehaald. Als u meer wilt bespreken, kunt altijd een bericht sturen met een terugbelverzoek of het verzoek om een afspraak.

Wij lezen de Parro-app voor 8.15 uur en op ma/di/do tussen 12.00 – 13.00 uur en op alle dagen na schooltijd tot 17.00 uur. Berichten die van belang zijn om te lezen over uw kind, lezen we het liefste voor aanvang van de schooldag. Een wijziging rondom het ophalen lezen wij tot 12.55 uur. Geef wijzigingen in BSO-dagen altijd door aan de BSO én aan de leerkracht.

Eten en drinken op school

In de loop van de ochtend (tienuurtje) mogen de leerlingen iets eten en/of drinken. We denken aan water, vruchtensap of aanmaaklimonade, het liefst in een beker en liever geen koolzuurhoudende dranken.

Bij eten denken we vooral aan fruit, brood, een ‘gezonde’ koek of een crackertje. Dit tussendoortje kunt in de tas laten zitten. Geef liever niet te veel eten mee. Een boterham of wat fruit is voldoende. Krijgt de leerling het eten niet op, dan vindt u het terug in de tas!

Leerlingen die overblijven, nemen twee broodtrommels en twee bekers mee. Zo weten zij (en wij) wat er tijdens het tienuurtje en tijdens de overblijf gegeten en gedronken wordt. Wilt u alles voorzien van naam?

Overblijf

Op OBS De Koekoek wordt het overblijven verzorgd door Ludens. De kinderopvang vindt plaats in onze klaslokalen. Meer informatie over het overblijven en hoe u uw kind kunt aanmelden, kunt u vinden op www.ludens.nl en op onze website. U kunt ook bellen met de afdeling Informatie en Plaatsing, 030–2567070 of ip@ludens.nl.

Gymnastiek

Wij gymmen met de leerlingen in de speelzaal op maandag. Op maandag
geeft juf Anke de gymles. Wij vragen u om voor de leerling gymschoenen aan te schaffen en deze te voorzien van een naam. De leerling wordt geacht zelf zijn gymschoenen aan te kunnen trekken. Bij gymkleding denken wij aan een korte (sport)broek en een T–shirt. De gymschoenen en –kleding zitten in een tas. Deze blijft op school in het kluisje en kunt u elke vakantie meenemen om te wassen.

Verjaardagen

Met een verjaardag wordt de leerling natuurlijk in het zonnetje gezet. Hij/zij mag trakteren in de klas en eventueel een cadeau in de klas laten zien. Samen met twee andere leerlingen mag de jarige de klassen op de benedenverdieping rondgaan bij de leerkrachten van de andere klassen. Wij stellen het op prijs als u snoep en zoetigheid zoveel mogelijk beperkt. Er zijn leerlingen, die een dieet hebben of bepaalde producten niet mogen gebruiken. Wilt u dit, indien nodig, melden bij de leerkracht? We vieren de verjaardag van 4–jarigen niet.

Speelgoed

Eens per maand is er een speelgoedochtend. Leerlingen mogen dan speelgoed meenemen. Op de maandkalender wordt aangegeven wat voor
speelgoed meegenomen mag worden (spelletjes, buitenspeelgoed, etc).

Luizen

Omdat er nog steeds beperkt ouders in de school mogen komen, willen we u vragen om uw kind aan het eind van elke vakantie zelf te controleren op luizen. Constateert u bij uw kind luizen of neten, neem dan contact met de leerkracht op.

Zindelijkheid

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind zijn/haar eigen billen kan afvegen? Als er dan toch een ongelukje gebeurt, hebben wij schone en droge kleding die u, na het wassen, kunt retourneren. Reservekleding is zeer welkom. Mocht u nog iets hebben, lever dat dan in bij de leerkracht. Met name broeken, onderbroeken en maillots zijn welkom.

Vreedzame School

Op Kindcentrum De Koekoek wordt gewerkt met de “Vreedzame School”. Dat is een methode voor de sociaal– emotionele ontwikkeling.

Bij elk blok van de Vreedzame school krijgen de kinderen tot en met groep 4 kletskaarten mee naar huis (vanaf groep 5 zijn dat huiswerkopdrachten). Dit zijn kaarten met vragen om met uw kind te bespreken. Dit is fijn omdat u dan weet wat er bij uw kind speelt en omdat u dan weet waar we het op school over hebben.

In de groepen 1–2 is er een logeerknuffel. In het weekend gaat hij uit logeren bij een leerling. De logeerknuffel heeft een rugtas met kleren erin en een schriftje, waarin u op kunt schrijven wat hij heeft beleefd. De leerling kan hier een tekening bij maken of er een foto bij plakken. Zo verbinden we de wereld op school en thuis.

Communicatie

Tijdens het schooljaar zijn er diverse momenten, waarop u de vorderingen van uw kind kunt bespreken (zie jaarkalender op onze website

Op school maken we veelvuldig gebruik van de Parro–app, denk hierbij aan
belangrijke mededingen, inschrijvingen gesprekken, en updates vanuit de
klas. Zodra uw kind 4 is geworden, krijgt u een uitnodiging via de mail zodat u zich kunt koppelen aan de Parro–groep.

Elke maand krijgt u een maandkalender. Hierin staat o.a. de thema’s waaraan wordt gewerkt, activiteiten en de speelgoedochtend. De maandkalender hangt ook bij de ingang van de klas.

De laatste vrijdag van de maand komen de Ouderberichten uit.
Deze informeren u over het reilen en zeilen op onze school.
Voor het ontvangen van de ouderberichten, het inschrijven voor gesprekken met de leerkracht(en) en andere informatie van de school dient u zich aan te melden. Dit kan hier. Doen!

Jonger broertje of zusje?

Broertjes en zusjes worden – mits op tijd aangemeld – met voorrang op de Koekoek geplaatst. Kinderen geboren na 1 oktober 2018 moeten worden aangemeld via de gemeente Utrecht op naardebasisschool.utrecht.nl. Dit geldt ook voor broertjes en zusjes indien zij van deze voorrangsregeling willen profiteren. De aanmelding moet geschieden in het kwartaal waarin het kind 3 jaar oud wordt.

Meer informatie over het aanmelden vindt u hier: Aannamebeleid | Openbare Basisschool De Koekoek (obsdekoekoek.nl)