Voor het eerst naar school

Informatie over de start van uw kind op onze school (for English click here)

Start van de dag en de middag

Ochtend: u brengt uw kind om 8.15 uur bij de voordeur (1–2a en 1–2c) of de achterdeur (1–2d en 1–2b). U neemt daar afscheid van uw kind en het gaat zelf naar binnen, doet zijn tas en jas in het kluisje en wast de handen. We starten dan onze inloop waarbij de kinderen gericht aan het werk gaan. Op weg naar school kunt u al met uw kind bespreken wat het wil gaan doen in de klas.

U mag één keer in de week mee naar binnen. Het is dan fijn als u uw kind wilt helpen met het opstarten van een activiteit tijdens de inloop. 

Heeft u kinderen in meerdere groepen 1–2, maak dan met de leerkracht afspraken over waar het kind wordt opgehaald.

De meeste kinderen lunchen op school en maken gebruik van de TSO. U kind uw kind daarvoor aanmelden via dit inschrijfformulier

Luncht uw kind thuis? Dan wordt uw kind om 12.00 uur naar de voordeur gebracht. U brengt uw kind om 12.55 uur weer terug naar school, neemt afscheid bij de deur en uw kind gaat zelfstandig naar binnen en sluit aan bij de groep.

Maandag, dinsdag en donderdag gaan de leerlingen van 8.15 uur tot 12.00 uur en van 12.55 uur tot 14:55 uur naar school. Op woensdag gaan de kinderen van 08.15 uur tot 12.25 uur naar school. Vrijdag is voor de kleuters een vrije dag.

Aan het eind van de ochtend en de middag kunt u uw kind bij de voordeur (1–2a en 1–2c) of op het achterplein (1–2b) en voor het raam van de klas (groep 1-2d) ophalen.

Wilt u de leerkracht even spreken, maak dan een afspraak. Via de Parro-app kunt u een kleine mededeling opschrijven, bijvoorbeeld als uw kind door iemand anders wordt opgehaald. Als u meer wilt bespreken, kunt altijd een bericht sturen met een terugbelverzoek of het verzoek om een afspraak.

Ziekte en/of afwezigheid

Ziekte van een leerling, ziekenhuis- of artsbezoek meldt u va de Parro-app, vóór 8 uur ’s morgens. Hoe werkt het? In deze video (Absenties via Parro – Kennisportaal (zendesk.com) leggen we stap voor stap uit hoe u uw kind ziekmeldt, en ook weer beter meldt.

Meld uw kind voor 1 dag ziek en herhaal dit als hij/zij langer afwezig is. Als het weer beter is, dient u dit ook via dezelfde app te melden. – Wanneer uw kind niet ziek wordt gemeld en wel afwezig is zullen wij contact opnemen om te kijken waar uw zoon/dochter is.

Wij lezen de Parro-app voor 8.15 uur en op ma/di/do tussen 12.00 – 13.00 uur en op alle dagen na schooltijd tot 17.00 uur. Berichten die van belang zijn om te lezen over uw kind, lezen we het liefste voor aanvang van de schooldag. Een wijziging rondom het ophalen lezen wij tot 12.55 uur. Geef wijzigingen in BSO-dagen altijd door aan de BSO én aan de leerkracht.

LET OP: het aanvragen van buitengewoon verlof dient nog steeds te gebeuren via het daarvoor bestemde formulier. Deze kunt u vinden op onze website óf via de parro-app en dan het kopje ‘buitengewoon verlof’

Eten en drinken op school

In de loop van de ochtend (tienuurtje) mogen de leerlingen iets eten en/of drinken. We denken aan water, vruchtensap of aanmaaklimonade, het liefst in een beker en liever geen koolzuurhoudende dranken. Bij eten denken we vooral aan fruit, brood, een ‘gezonde’ koek of een crackertje. Dit tussendoortje kunt in de tas laten zitten. Geef liever niet te veel eten mee. Een boterham of wat fruit is voldoende. Krijgt de leerling het eten niet op, dan vindt u het terug in de tas! Leerlingen die overblijven, nemen twee broodtrommels en twee bekers mee. Zo weten zij (en wij) wat er tijdens het tienuurtje en tijdens de overblijf gegeten en gedronken wordt. Wilt u alles voorzien van naam?

Overblijf 

De school organiseert de TSO. De TSO vindt van 12.00 tot 13.00 uur plaats. De kosten bedragen € 3,10 per overblijfbeurt en worden per periode (8 – 9 weken) gefactureerd.

Het schooljaar verdelen we in 5 blokken (zomer-herfstvakantie, herfst-wintervakantie, winter-voorjaarvakantie, voorjaar-meivakantie en mei-zomervakantie) en halverwege het blok krijgen ouders een factuur.  

Aanmelden kan via het deze link 

Vermeld de groep waar jullie zoon/dochter naar toe gaat. Vul voor ieder kind dat u aanmeldt een apart formulier in. Afmelden en wijzigingen doorgeven kan door een mail te sturen naar tso.dekoekoek@spoutrecht.nl

Gymnastiek

Wij gymmen met de leerlingen in de speelzaal op donderdag. Wij vragen u om voor de leerling gymschoenen aan te schaffen en deze te voorzien van een naam. De leerling wordt geacht zelf zijn gymschoenen aan te kunnen trekken. Bij gymkleding denken wij aan een korte (sport)broek en een T–shirt. De gymschoenen en –kleding zitten in een tas. Deze blijft op school in het kluisje en kunt u elke vakantie meenemen om te wassen.

Verjaardagen

Met een verjaardag wordt de leerling natuurlijk in het zonnetje gezet. Het mag trakteren in de klas en eventueel een cadeau in de klas laten zien. Samen met twee andere leerlingen mag de jarige de klassen op de benedenverdieping rondgaan bij de leerkrachten van de andere klassen. Wij stellen het op prijs als u snoep en zoetigheid zoveel mogelijk beperkt. Er zijn leerlingen, die een dieet hebben of bepaalde producten niet mogen gebruiken. Wilt u dit, indien nodig, melden bij de leerkracht? We vieren de verjaardag van 4–jarigen niet. De kinderen mogen ook de klassen rond en trakteren dan ook de andere juffen en meesters op de begane grond. Dit mag een aparte traktatie zijn, maar ook hetzelfde als de kinderen.

Uitnodigingen voor kinderfeestjes mogen buiten school om gegeven worden. Dit doen wij niet in de klas of in de gang. 

Speelgoed

Eens per maand is er een speelgoedochtend. Leerlingen mogen dan speelgoed meenemen. Op de maandkalender wordt aangegeven wat voor speelgoed meegenomen mag worden (spelletjes, buitenspeelgoed, etc).

Luizen

Omdat er nog steeds beperkt ouders in de school mogen komen, willen we u vragen om uw kind aan het eind van elke vakantie zelf te controleren op luizen. Constateert u bij uw kind luizen of neten, neem dan contact met de leerkracht op.

Zindelijkheid

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind zijn/haar eigen billen kan afvegen? Als er dan toch een ongelukje gebeurt, hebben wij schone en droge kleding die u, na het wassen, kunt retourneren. Reservekleding is zeer welkom. Mocht u nog iets hebben, lever dat dan in bij de leerkracht. Met name broeken, onderbroeken en maillots zijn welkom.

Vreedzame School

Op De Koekoek wordt gewerkt met de ‘Vreedzame School’. Dat is een methode voor de sociaal– emotionele ontwikkeling. Bij elk blok van de Vreedzame school krijgen de kinderen tot en met groep 4 kletskaarten mee naar huis (vanaf groep 5 zijn dat huiswerkopdrachten). Dit zijn kaarten met vragen om met uw kind te bespreken. Dit is fijn omdat u dan weet wat er bij uw kind speelt en omdat u dan weet waar we het op school over hebben.

In de groepen 1–2 is er een logeerknuffel. In het weekend gaat hij uit logeren bij een leerling. De logeerknuffel heeft een rugtas met kleren erin en een schriftje, waarin u op kunt schrijven wat hij heeft beleefd. De leerling kan hier een tekening bij maken of er een foto bij plakken. Zo verbinden we de wereld op school en thuis.

Communicatie

Tijdens het schooljaar zijn er diverse momenten, waarop u de vorderingen van uw kind kunt bespreken. Op school maken we veelvuldig gebruik van de Parro–app, denk hierbij aan belangrijke mededingen, inschrijvingen gesprekken, en updates vanuit de klas. Zodra uw kind 4 is geworden, krijgt u een uitnodiging via de mail zodat u zich kunt koppelen aan de Parro–groep.

Elke maand krijgt u een maandkalender. Hierin staan o.a. de thema’s waaraan wordt gewerkt, activiteiten en de speelgoedochtend. De maandkalender hangt ook bij de ingang van de klas. De laatste vrijdag van de maand verschijnt Ouderberichten. Hierin leest u het laatste nieuws over onze school.

Jonger broertje of zusje?

Broertjes en zusjes worden – mits op tijd aangemeld – met voorrang op de Koekoek geplaatst. Kinderen geboren na 1 oktober 2018 moeten worden aangemeld via de gemeente Utrecht op naardebasisschool.utrecht.nl. Dit geldt ook voor broertjes en zusjes indien zij van deze voorrangsregeling willen profiteren. De aanmelding moet geschieden in het kwartaal waarin het kind 3 jaar oud wordt. Meer informatie over het aanmelden vindt u hier: Aannamebeleid

Vrijwillige ouderbijdragen

Om allerlei schoolse activiteiten te kunnen organiseren (waar geen bekostiging voor is) verzoeken wij u de ouderbijdrage aan ons over te maken. De bijdrage is door de medezeggenschapsraad vastgesteld op € 60 per leerling. Aan de hand van deze ontvangen bijdragen wordt de begroting vastgesteld en kunnen de activiteiten worden uitgevoerd. Waar kun je dan aan denken? Het Sinterklaas- en kerstfeest, de schoolkampen, het Vogelnest, excursies en andere uitstapjes en uiteraard de sportdag. Deze activiteiten worden allemaal betaald vanuit de (vrijwillige) ouderbijdrage. Stroomt uw kind vanaf januari in? Dan kunt u zelf bepalen hoeveel u wilt bijdragen voor dat schooljaar.

Er zijn twee manieren om de ouderbijdrage te voldoen:

1. U vult de machtiging in en levert z.s.m. bij ons in volgens de instructies op het formulier.

2. U betaalt uw bijdrage door middel van een bankoverschrijving: IBAN: NL95INGB0004379024 Ten name van WOB OBS De Koekoek Onder vermelding van “naam van uw kind en groep…”

Kijk voor meer informatie over de ouderbijdragen ook hier