SPO Utrecht en Schoolplan

Kindcentrum De Koekoek maakt deel uit van SPO Utrecht. Bij SPO Utrecht horen 38 scholen in de stad Utrecht. In elke wijk vindt u een openbare school. Deze scholen delen de overtuiging dat ieder kind goed onderwijs verdient. Eigentijds onderwijs dat kinderen uitdaagt om te leren.

Uitgangspunten van openbaar onderwijs zijn: bestuurlijke openbaarheid, algemene toegankelijkheid en actieve pluriformiteit. Ieder kind is welkom en ieder kind bieden we veiligheid en geborgenheid. Dat schept rechten en verplichtingen. Daarom zijn onze scholen bewust op zoek naar dialoog.

Bekijk de pagina van SPO Utrecht

Schoolplan 2023-2027

Een nieuw schoolplan is in de maak. Deze is rond eind december klaar. Tegen die tijd vind je hier een nieuwe visual van dit plan.