Ons onderwijs

De keuze is gemaakt en nu is het eindelijk zover: de deuren van de ‘grote’ school zwaaien voor je open. Een nieuw hoofdstuk begint. Een fantastische tijd waarin je gaat ontdekken, leren, spelen, vrienden maken, sporten, lachen, kortom: de tijd van je jonge leven gaat beleven.

Op het Koekoeksplein 1A vind je ons Kindcentrum De Koekoek, voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Op onze gezellige wijkgerichte school kan jouw kind terecht voor kinderopvang en onderwijs. De onderwijsgroepen zijn heterogeen en homogeen georganiseerd in vier minibouwen (1-2, 3-4, 5-6 en 7-8) Dat houdt in dat ons team bestaande uit leerkrachten, onderwijs ondersteuners en pedagogisch medewerkers nauw samenwerken en onderwijs en opvang vanuit één gemeenschappelijke pedagogische visie en aanpak vormgeven.

Dat doen we vanuit onderstaande missie en visie:

Missie: Op De Koekoek krijg je de ruimte om te ontdekken wie je bent, waar je voor staat en waar je nog verder in wilt groeien  

Visie: Ons kindcentrum is een veilige oefenplaats, waar leerlingen tussen 2 en 12 jaar ontdekken, wat het betekent om samen te leren, te spelen en te leven. Onze leerlingen krijgen het vertrouwen en de ruimte om te groeien.

We stimuleren hen om kritisch te denken en weloverwogen keuzes te maken. Wij werken vanuit thema’s, die aansluiten bij de wereld van vandaag. Wij doen een beroep op de van nature aanwezige creativiteit en de onderzoekende houding van de leerlingen. Samen ontdekken we, welke kennis en vaardigheden al aanwezig zijn en wat we nog meer willen leren, om beter deel te kunnen nemen aan de samenleving.  

Alle medewerkers hebben een aandeel in het pedagogisch en onderwijsinhoudelijke overleg en ze dragen ook bij aan de afstemming van het aanbod, activiteiten en taken. Zo kunnen we nauw aansluiten bij de behoeften van onze kinderen. Dat vinden wij belangrijk.

Verder gaan we ervan uit dat leren voor kinderen even natuurlijk is als ademhalen. Kinderen zijn nieuwsgierig, willen actief zijn en zich ontwikkelen. Kinderen leren om hun ‘werk” zelfstandig te plannen en uit te voeren. Samenwerken speelt bij ons een belangrijke rol. Als kinderen de vrijheid krijgen om zelf aan taken te werken, nemen ze verantwoordelijkheid voor hun werk en voor de groep.

In ons Kindcentrum besteden we tevens aandacht aan kunst en cultuur, waarbij de vakken beeldende vorming, muziek, dans en drama de boventoon voeren. We sluiten hierbij aan bij de thema’s die in alle minibouwen op de agenda staan. Dat is de kracht van De Koekoek, ieder kind krijgt de kans om z’n talenten te ontdekken!

Wil je nog meer weten? Bekijk dan de schoolgids. Of kijk op de scholenkaart Utrecht.