Privacyverklaring

SPO Utrecht, en daarmee ook De Koekoek, willen gebruikmaken van alle verworvenheden op ict-gebied en tegelijkertijd zorgen voor privacy en bescherming van de persoonsgegevens van leerlingen, personeel en anderen die betrokken zijn bij SPO Utrecht. Persoonsgegevens worden steeds makkelijker gedeeld, maar zorgvuldigheid is hierbij geboden.

We nemen privacy serieus en is zich bewust van de huidige privacywetgeving (sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Persoonsgegevens, ofwel de AVG). Lees hier de privacyverklaring van SPO Utrecht, die onverkort van toepassing is .