Afwezigheid melden en verlof

Wij verzoeken u om de afwezigheid van uw kinderen vanwege ziekte/artsenbezoek via Parro te doen. Indien uw kind niet ziek wordt gemeld en wel afwezig is, nemen wij contact op om te kijken waar uw zoon/dochter is.

Hoe werkt het?

1. We verzoeken u dit te doen vóór 08.00 ’s ochtends.
2.  Als uw kind weer beter is, dient u dit ook via dezelfde app te melden.

LET OP: het aanvragen van buitengewoon verlof dient nog steeds te gebeuren via het daarvoor bestemde formulier (zie hieronder).

In onderstaande video leggen we stap voor stap uit hoe u uw kind ziek meldt, en ook weer beter meldt

Verlof

Wilt u om een bijzondere reden verlof aanvragen voor uw kind(eren), dan bent u volgens de leerplichtwet verplicht dit aan te vragen bij de directeur van de school.

Download het Aanvraagformulier bijzonder verlof hiervoor hier. LET OP! Je kunt het bestand downloaden en opslaan, vervolgens (na downloaden) pas invullen en insturen.

Stuur het elektronisch ingevulde formulier per mail naar john.jansen@spoutrecht.nl. Na goedkeuring ontvangt u een ondertekend exemplaar. Bij afwijzing krijgt u bericht met een toelichting.