Intakegesprek en wennen

Intakeformulier en gesprek

Ruim voordat uw kind naar school mag, ontvangt u een intakeformulier. Deze dient u zo volledig mogelijk in te vullen. Als wij naar aanleiding van dit formulier nog vragen hebben, dan nodigen we u uit voor een gesprek. Wilt u zelf specifieke zaken aan de orde stellen, dan kunt u een gesprek aanvragen bij de co√∂rdinator aanname, Gwendolyn van Sijl.

Wennen op school

Ongeveer acht weken voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt deze van de leerkracht waarbij het in de groep komt, een uitnodiging om enkele dagdelen te komen wennen. In overleg met u maken we daar afspraken over. In de wenperiode kunt u geen gebruik maken van de tussenschoolse opvang (TSO).

De ouders van kinderen, die in december of in de laatste vier weken voor de zomervakantie vier jaar worden, adviseren we, in overleg met de coördinator aanname, hun kind pas vanaf januari, respectievelijk het nieuwe schooljaar, naar school te laten gaan. December en de laatste weken van het schooljaar zijn spannende en drukke weken.

Tijdens de wenperiode nodigt de leerkracht u uit voor een ouderinformatiegesprek. Vooraf wordt hiervoor door de ouders een vragenlijst ingevuld.