Wie is wie?

Een kijkje in de keuken.

John Jansen

Directeur

Monic Wendel

Intern Begeleider

Lianne Lane – van der Meijde

Leerkracht Groep 1-2A

Lynde Mulders

Leerkracht Groep 1-2D, Groep 4

Mirthe van der Meulen

Leerkracht Groep 1-2B

Sanne Vleugel

Leerkracht Groep 1-2B

Ingrid Hooijmans

Leerkracht Groep 1-2C

Arnoud Schaaij

Leerkracht groep 1-2D

Marjolijn Scheltema

Leerkracht Groep 3, ondersteuner minibouw 3-4

Christien Verschure

Leerkracht Groep 3-4, ondersteuner minibouw 3-4 en Different Day

Kristel Geerling

Leerkracht Groep 3-4, ondersteuner minibouw 3-4, gymles minibouw 1-2

Ayse Soykan

Leerkracht Groep 3, ondersteuner minibouw 3-4

Anette de Leeuwerk

Leerkracht Groep 5, ondersteuning minibouw 5-6 Coördinator Vreedzaam

Anouk de Raaij

Leerkracht Groep 6, ondersteuning minibouw 5-6

Christiaan van Klink

Leerkracht Groep 5, ondersteuning minibouw 5-6

Iris van der Kaap

Leerkracht 1-2A

Ebru Yilmaz

Onderwijsondersteuner minibouw 1-2

Koen Sijmons

Onderwijsondersteuner minibouw 1-2

Melanie Meulenbroeks

Onderwijsondersteuner minibouw 3-4

Karin Schut

Leerkracht Groep 4

Bibi Hinrichs

Leerkracht Groep 5-6

Sarah Stoel

Leerkracht 6

Melvin van Rossen

Leerkracht Groep 7

Inge de Vries

Leerkracht Groep 7-8

Jelle van Toledo

Leerkracht Groep 7-8, ondersteuning minibouw 7-8

Liset Geutjes

Leerkracht Groep 8

Fabio Lemoine

Leerkracht Gym groepen 3 t/m 8

Marthy Smid

Onderwijsondersteuner minibouw 7-8

Lisa Eksteen

Vakleerkracht beeldende vorming

Helma Blom

Administratief Medewerker

Fedai Sen

Concierge

‘Ouders en kinderen zijn tevreden over het feit dat we oog hebben voor die kinderen die meer of anders aankunnen. Dat er kwali-tijd is voor iedereen.’

John Jansen, Directeur