Opvang

Buitenschoolse Opvang (BSO)

De Utrechtse schoolbesturen werken samen op wijkniveau met instellingen voor kinderopvang, welzijn, kunst en cultuur en sport. Wij hebben een convenant gesloten met Ludens kinderopvang en Cursus BSO.

Ludens kinderopvang vangt de kinderen voornamelijk op in ons schoolgebouw. Er zijn 120 ‘kindplaatsen’. Aanmelden kan bij Ludens kinderopvang: www.ludens.nl

Cursus BSO biedt tijdens de opvang cursussen naar keuze aan van 1,5 uur (voor 4- en 5-jarigen: 45-60 minuten). Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag kunnen kinderen tussen 4 en 12 jaar hieraan meedoen. De BSO maakt gebruik van twee externe locaties (Bouwstraat en Kruisstraat).

Contactpersoon: Madelon van der Wardt, 06-57320077. De kinderen worden met een busje opgehaald. De kinderen van de bovenbouw fietsen (in overleg met ouders) naar de locatie. Kijk voor meer informatie en aanmelden op: www.cursusbso.nl

Tussenschoolse Opvang (TSO)

De organisatie van de Tussenschoolse Opvang (TSO) is in handen van Ludens kinderopvang. Tijdens de middagpauze blijven de kinderen in hun groep over, onder begeleiding van een vaste pedagogisch medewerker. Daarnaast werken drie vaste vrijwilligers (tegen een kleine vergoeding) mee in de TSO.

Structurele opvang, één of meer vaste dagen per week (tarief € 3,10)

Teamleider van de TSO is Marije Reeder. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Voor vragen of opmerkingen over de TSO kunt u haar telefonisch bereiken op 06-38428559 of via m.reeder@ludens.nl

Hoe regelt u TSO voor uw kind?
Aanmelden voor vaste dagen tussenschoolse opvang kan eenvoudig via ip@ludens.nl. Zo kunt u ook wijzigingen doorgeven.

Ons informatieboekje over de TSO kunt u hier downloaden