Over

De tijd op de basisschool is vaak een heel bepalende periode in een mensenleven.

Wie herinnert zich niet iets uit zijn basisschooltijd? Wie kan zich niet een meester of juf voor de geest halen, die een bijzondere indruk heeft gemaakt?

Dit spreekt eigenlijk ook voor zich, want een kind brengt maar liefst acht jaar op de basisschool door. In deze tijd maakt het letterlijk en figuurlijk een enorme groei door!

Op de afscheidsavond van groep 8 hoorde ik ouders zeggen: “Wat is het snel gegaan; ik zie me nog met mijn vierjarige kleuter hier binnen komen. Nu staat er een zelfstandig kind, dat steeds meer zijn eigen weg kiest, deelgenoot is van zijn ontwikkeling. En een kind die met een gevulde rugzak de volgende stap kan zetten.

De leerlingen hebben hier acht jaar gespeeld, geleerd, eigen mogelijkheden ontdekt, met anderen samen gewerkt, feest gevierd, verdriet verwerkt, geleerd problemen op te lossen en zichzelf ontdekt.

Herinneringen uit deze belangrijke periode blijven je je hele leven bij! Een basisschool kies je met zorg. De Koekoek heet u welkom!

John Jansen
Directeur OBS De Koekoek