Presentatie leerlingenraad en mediatoren

De leerlingen van de leerlingenraad uit de groepen 5 t/m 8 hebben zich gepresenteerd en gaven allemaal aan waarom ze graag hun groep vertegenwoordigen en in het schoolbelang acties willen voeren.

Werkelijk allemaal willen ze ervoor zorgen dat allerlei zaken nog beter gaan lopen dan ze nu doen! Bijna geboren leerkrachten of schoolleiders in de dop. Jet was een moment van trotsheid en dan weet je weer waarom je hier op De Koekoek wilt zijn (en werken).