Samenwerking tussen opvang en onderwijs

Dinsdag 4 oktober hebben we het ‘bord’ onthuld wat de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs bekrachtigd. We zijn een kindcentrum!  Daar zijn we trots op. Het hangt op onze gevel naast de hoofdingang. 

Uiteraard hebben we dit samen met onze kinderen (groep 3 t/m 8) gevierd op ons achterplein. Goos (oudste leerling van de school) en Bram (jongste leerling van groep 3) hadden de eer het logo op het bord aan de anderen te tonen. Daarna hebben we besproken waarom we dit logo hebben laten ontwerpen door Mirthe van der Meulen.

Het moest een ander logo worden dan ons huidige logo van de school. Dat logo blijft overigens gewoon van kracht. Het schoollogo kan nl niet en de school en het kindcentrum symboliseren. We wilden graag een semi- abstract design: dus anders dan het huidige logo wat een realistisch/figuratief ontwerp betreft. In ons huidige logo zie je een vogel; het moet die vogel voorstellen, meer niet.

Het logo van het kindcentrum is van een andere aard: het betreft een symbool. Door de abstractie, en het afstappen van realisme, dragen we een breder symbool en bredere waarden uit dan onze realistische koekoek kan. Door de (niet realistische kleuren) rood, geel en blauw bijvoorbeeld: dit verwijst naar diversiteit, jezelf kunnen zijn, ruimte voor expressie en kunst. Ook door de toepassing van handjes in plaats van realistische verenvleugels met accurate stippen en streeppatronen: de handjes staan voor de kinderen; het samenwerken en samen tot mooie ontdekkingen komen en het samen spelen en leren. En in het hart van het logo (in het midden en op het snijpunt van de drie handen) is ons HART. Hart voor de kinderen en voor elkaar.  

Zodoende verwijst het logo naar waarden en begrippen die verder rijken dan het uiterlijk van de vogel zelf. Vanuit de vogelenbuurt kan iedereen zich associëren met het logo van deze vogel: hij verwijst naar ons allen en onze kernwaarden van het centrum.