WELKOM

Kindcentrum De Koekoek

De basisschooltijd is heel bepalend in een mensenleven. Wie herinnert zich niet die ene meester of juf? In acht jaar basisschool, maakt een kind letterlijk en figuurlijk een enorme groei door! Spelen, leren, eigen mogelijkheden ontdekken, samenwerken, feestvieren, verdriet verwerken, leren problemen oplossen en zichzelf ontdekken. Herinneringen uit deze belangrijke periode blijven je je hele leven bij! Een basisschool kies je met zorg. Welkom op Kindcentrum De Koekoek!

Meer over ons onderwijs

Actueel

Informatiebijeenkomst 21 februari 2022

Op maandag 21 februari 2022 organiseren wij van 19.00 tot 20.30 uur een informatieavond voor belangstellende ouders.

Lees meer

Onderzoeken, verdiepen, ontdekken en bouwen

Ook dit jaar zijn we in de groepen bezig met ontzettend leuke IPC-thema’s. Zo deed groep 1-2 onderzoek naar kikkers, verdiepten de groepen 3-4 zich in alle facetten van speelgoed,…

Lees meer

Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wil

bent in rekenen of juist in tekenen, of je vier jaar bent of al tien, ieder kind kan worden waar hij van droomt.

Lees meer

School zaken die je moet weten

Sport & spel

Lees meer

Luizenpluizen…

Protocol Hoofdluis

Informatiebijeenkomsten

Lees meer

Jaarkalender

Bekijk alle activiteiten

Ziek melden

Afwezigheid en verlof

Vrije Kindplaatsen