WELKOM

Kindcentrum De Koekoek

De basisschooltijd is heel bepalend in een mensenleven. Wie herinnert zich niet die ene meester of juf? In acht jaar basisschool, maakt een kind letterlijk en figuurlijk een enorme groei door! Spelen, leren, eigen mogelijkheden ontdekken, samenwerken, feestvieren, verdriet verwerken, leren problemen oplossen en zichzelf ontdekken. Herinneringen uit deze belangrijke periode blijven je je hele leven bij! Een basisschool kies je met zorg. Welkom op Kindcentrum De Koekoek!

Meer over ons onderwijs

Actueel

Sportdag 2022

Met groot genoegen kijken we terug op een super geslaagde sportdag op vrijdag 20 mei! Het weer zat mee en net voor de middagbuien waren we klaar. Van 08.30 tot 13.30 uur…

Lees meer

Kunstmaand Maart

Op maandag 7 maart start onze Kunstmaand Maart tijdens de TSO (maandag, dinsdag en donderdag) in samenwerking met drie kunstenaars. De leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 kunnen zich inschrijven voor de onderstaande workshops.

Lees meer

Poëziewedstrijd

In de week van de poëzie (27 jan-2 feb) hebben wij in de groepen 3 t/m 8 een poëziewedstrijd gehouden. Alle groepen zijn aan het dichten gegaan over het thema ‘natuur’.

Lees meer

Schoolzaken die je moet weten

Sport & spel

Lees meer

Luizenpluizen…

Protocol Hoofdluis

Informatiebijeenkomsten

Lees meer

Jaarkalender

Bekijk alle activiteiten

Ziek melden

Afwezigheid en verlof

Vrije Kindplaatsen